Daňový kalendář 2019

img

Daňový kalendář 2019

Seznam daní - leden 2019
 • 09.01.2019

  spotřební daň

  splatnost daně za listopad 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

 • 20.01.2019

  daň z přidané hodnoty

  daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

 • 21.01.2019

  daň z příjmů

  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 • 24.01.2019

  spotřební daň

  splatnost daně za listopad 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

 • 25.01.2019

  daň z hazardních her

  daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2018

 • 25.01.2019

  daň z přidané hodnoty

  daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2018

 • 25.01.2019

  daň z přidané hodnoty

  souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2018

 • 25.01.2019

  daň z přidané hodnoty

  kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2018

 • 25.01.2019

  energetické daně

  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2018

 • 25.01.2019

  spotřební daň

  daňové přiznání za prosinec 2018

 • 25.01.2019

  spotřební daň

  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2018 (pokud vznikl nárok)

 • 31.01.2019

  biopaliva

  hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.

 • 31.01.2019

  daň silniční

  daňové přiznání a daň za rok 2018

 • 31.01.2019

  daň z nemovitých věcí

  daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2019

 • 31.01.2019

  daň z příjmů

  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2018

Seznam daní - únor 2019
 • 11.02.2019

  spotřební daň

  splatnost daně za prosinec 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

 • 15.02.2019

  daň z příjmů

  učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2019 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2018

 • 15.02.2019

  daň z příjmů

  podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

 • 20.02.2019

  daň z příjmů

  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 • 25.02.2019

  daň z přidané hodnoty

  daňové přiznání a splatnost daně za leden 2019

 • 25.02.2019

  daň z přidané hodnoty

  souhrnné hlášení za leden 2019

 • 25.02.2019

  daň z přidané hodnoty

  kontrolní hlášení za leden 2019

 • 25.02.2019

  energetické daně

  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2019

 • 25.02.2019

  spotřební daň

  splatnost daně za prosinec 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

 • 25.02.2019

  spotřební daň

  daňové přiznání za leden 2019

 • 25.02.2019

  spotřební daň

  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2019 (pokud vznikl nárok)

 • 28.02.2019

  daň z příjmů

  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2019

Seznam daní - březen 2019
 • 01.03.2019

  daň z příjmů

  podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2018

 • 12.03.2019

  spotřební daň

  splatnost daně za leden 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

 • 15.03.2019

  daň z příjmů

  čtvrtletní záloha na daň

 • 20.03.2019

  daň z příjmů

  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 • 20.03.2019

  daň z příjmů

  elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2018

 • 25.03.2019

  daň z přidané hodnoty

  daňové přiznání a splatnost daně za únor 2019

 • 25.03.2019

  daň z přidané hodnoty

  souhrnné hlášení za únor 2019

 • 25.03.2019

  daň z přidané hodnoty

  kontrolní hlášení za únor 2019

 • 25.03.2019

  energetické daně

  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2019

 • 25.03.2019

  spotřební daň

  daňové přiznání za únor 2019

 • 25.03.2019

  spotřební daň

  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2019 (pokud vznikl nárok)

 • 27.03.2019

  spotřební daň

  splatnost daně za leden 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

Seznam daní - duben 2019
 • 01.04.2019

  daň z příjmů

  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2019

 • 01.04.2019

  daň z příjmů

  podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2018

 • 01.04.2019

  daň z příjmů

  podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2018, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

 • 09.04.2019

  spotřební daň

  splatnost daně za únor 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

 • 15.04.2019

  daň silniční

  záloha na daň za 1. čtvrtletí 2019

 • 20.04.2019

  daň z přidané hodnoty

  daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

 • 23.04.2019

  daň z příjmů

  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 • 24.04.2019

  spotřební daň

  splatnost daně za únor 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

 • 25.04.2019

  daň z hazardních her

  daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2019

 • 25.04.2019

  daň z přidané hodnoty

  daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2019

 • 25.04.2019

  daň z přidané hodnoty

  souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2019

 • 25.04.2019

  daň z přidané hodnoty

  kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2019

 • 25.04.2019

  energetické daně

  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2019

 • 25.04.2019

  spotřební daň

  daňové přiznání za březen 2019

 • 25.04.2019

  spotřební daň

  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2019 (pokud vznikl nárok)

 • 30.04.2019

  daň z příjmů

  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2019

 • 30.04.2019

  energetické daně

  podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty

Seznam daní - květen 2019
 • 10.05.2019

  spotřební daň

  splatnost daně za březen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

 • 20.05.2019

  daň z příjmů

  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 • 27.05.2019

  daň z přidané hodnoty

  daňové přiznání a splatnost daně za duben 2019

 • 27.05.2019

  daň z přidané hodnoty

  souhrnné hlášení za duben 2019

 • 27.05.2019

  daň z přidané hodnoty

  kontrolní hlášení za duben 2019

 • 27.05.2019

  energetické daně

  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2019

 • 27.05.2019

  spotřební daň

  splatnost daně za březen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

 • 27.05.2019

  spotřební daň

  daňové přiznání za duben 2019

 • 27.05.2019

  spotřební daň

  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2019 (pokud vznikl nárok)

 • 31.05.2019

  daň z nemovitých věcí

  splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

 • 31.05.2019

  daň z nemovitých věcí

  splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

 • 31.05.2019

  daň z příjmů

  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2019

Seznam daní - červen 2019
 • 10.06.2019

  spotřební daň

  splatnost daně za duben 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

 • 17.06.2019

  daň z příjmů

  čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

 • 20.06.2019

  daň z příjmů

  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 • 24.06.2019

  spotřební daň

  splatnost daně za duben 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

 • 25.06.2019

  daň z přidané hodnoty

  daňové přiznání a splatnost daně za květen 2019

 • 25.06.2019

  daň z přidané hodnoty

  souhrnné hlášení za květen 2019

 • 25.06.2019

  daň z přidané hodnoty

  kontrolní hlášení za květen 2019

 • 25.06.2019

  energetické daně

  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2019

 • 25.06.2019

  spotřební daň

  daňové přiznání za květen 2019

 • 25.06.2019

  spotřební daň

  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2019 (pokud vznikl nárok)

Seznam daní - červenec 2019
 • 01.07.2019

  daň z příjmů

  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2019

 • 01.07.2019

  daň z příjmů

  podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2018, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

 • 01.07.2019

  Oznámení CRS (GATCA)

  podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

 • 01.07.2019

  oznámení FATCA

  podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

 • 10.07.2019

  spotřební daň

  splatnost daně za květen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

 • 15.07.2019

  daň silniční

  záloha na daň za 2. čtvrtletí 2019

 • 20.07.2019

  daň z přidané hodnoty

  daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

 • 22.07.2019

  daň z příjmů

  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 • 25.07.2019

  daň z hazardních her

  daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2019

 • 25.07.2019

  daň z přidané hodnoty

  daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2019

 • 25.07.2019

  daň z přidané hodnoty

  souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2019

 • 25.07.2019

  daň z přidané hodnoty

  kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2019

 • 25.07.2019

  energetické daně

  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2019

 • 25.07.2019

  spotřební daň

  splatnost daně za květen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

 • 25.07.2019

  spotřební daň

  daňové přiznání za červen 2019

 • 25.07.2019

  spotřební daň

  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2019 (pokud vznikl nárok)

 • 30.07.2019

  energetické daně

  Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.

 • 31.07.2019

  daň z příjmů

  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2019

Seznam daní - srpen 2019
 • 09.08.2019

  spotřební daň

  splatnost daně za červen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

 • 20.08.2019

  daň z příjmů

  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 • 26.08.2019

  daň z přidané hodnoty

  daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2019

 • 26.08.2019

  daň z přidané hodnoty

  souhrnné hlášení za červenec 2019

 • 26.08.2019

  daň z přidané hodnoty

  kontrolní hlášení za červenec 2019

 • 26.08.2019

  energetické daně

  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2019

 • 26.08.2019

  spotřební daň

  splatnost daně za červen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

 • 26.08.2019

  spotřební daň

  daňové přiznání za červenec 2019

 • 26.08.2019

  spotřební daň

  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2019 (pokud vznikl nárok)

Seznam daní - září 2019
 • 02.09.2019

  daň z nemovitých věcí

  splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

 • 02.09.2019

  daň z příjmů

  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2019

 • 09.09.2019

  spotřební daň

  splatnost daně za červenec 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

 • 16.09.2019

  daň z příjmů

  čtvrtletní záloha na daň

 • 20.09.2019

  daň z příjmů

  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 • 24.09.2019

  spotřební daň

  splatnost daně za červenec 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

 • 25.09.2019

  daň z přidané hodnoty

  daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2019

 • 25.09.2019

  daň z přidané hodnoty

  souhrnné hlášení za srpen 2019

 • 25.09.2019

  daň z přidané hodnoty

  kontrolní hlášení za srpen 2019

 • 25.09.2019

  energetické daně

  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2019

 • 25.09.2019

  spotřební daň

  daňové přiznání za srpen 2019

 • 25.09.2019

  spotřební daň

  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2019 (pokud vznikl nárok)

 • 30.09.2019

  daň z přidané hodnoty

  žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

 • 30.09.2019

  daň z příjmů

  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2019

Seznam daní - říjen 2019
 • 10.10.2019

  spotřební daň

  splatnost daně za srpen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

 • 15.10.2019

  daň silniční

  záloha na daň za 3. čtvrtletí 2019

 • 20.10.2019

  daň z přidané hodnoty

  daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

 • 21.10.2019

  daň z příjmů

  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 • 25.10.2019

  daň z hazardních her

  daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2019

 • 25.10.2019

  daň z přidané hodnoty

  daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2019

 • 25.10.2019

  daň z přidané hodnoty

  souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2019

 • 25.10.2019

  daň z přidané hodnoty

  kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2019

 • 25.10.2019

  energetické daně

  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2019

 • 25.10.2019

  spotřební daň

  splatnost daně za srpen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

 • 25.10.2019

  spotřební daň

  daňové přiznání za září 2019

 • 25.10.2019

  spotřební daň

  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2019 (pokud vznikl nárok)

 • 30.10.2019

  energetické daně

  Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.

 • 31.10.2019

  daň z přidané hodnoty

  poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

 • 31.10.2019

  daň z příjmů

  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2019

Seznam daní - listopad 2019
 • 11.11.2019

  spotřební daň

  splatnost daně za září 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

 • 20.11.2019

  daň z příjmů

  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 • 25.11.2019

  daň z přidané hodnoty

  daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2019

 • 25.11.2019

  daň z přidané hodnoty

  souhrnné hlášení za říjen 2019

 • 25.11.2019

  daň z přidané hodnoty

  kontrolní hlášení za říjen 2019

 • 25.11.2019

  energetické daně

  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2019

 • 25.11.2019

  spotřební daň

  splatnost daně za září 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

 • 25.11.2019

  spotřební daň

  daňové přiznání za říjen 2019

 • 25.11.2019

  spotřební daň

  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2019 (pokud vznikl nárok)

Seznam daní - prosinec 2019
 • 02.12.2019

  daň z nemovitých věcí

  splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

 • 02.12.2019

  daň z příjmů

  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2019

 • 10.12.2019

  spotřební daň

  splatnost daně za říjen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

 • 16.12.2019

  daň silniční

  záloha na daň za říjen a listopad 2019, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční

 • 16.12.2019

  daň z příjmů

  čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

 • 20.12.2019

  daň z příjmů

  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 • 27.12.2019

  daň z přidané hodnoty

  daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2019

 • 27.12.2019

  daň z přidané hodnoty

  souhrnné hlášení za listopad 2019

 • 27.12.2019

  daň z přidané hodnoty

  kontrolní hlášení za listopad 2019

 • 27.12.2019

  energetické daně

  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2019

 • 27.12.2019

  spotřební daň

  splatnost daně za říjen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

 • 27.12.2019

  spotřební daň

  daňové přiznání za listopad 2019

 • 27.12.2019

  spotřební daň

  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2019 (pokud vznikl nárok)

 • 31.12.2019

  daň z příjmů

  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2019

 

Zdroj: 

www.financnisprava.cz